Thoughts, stories and ideas.

Hoe wissel je met PowerBI naar een andere Azure tenant?

In deze korte blog laat ik je zien hoe je van tenant wisselt met PowerBI.

Als je in de situatie komt dat je met je Azure Active Directory account als gast wordt toegevoegd aan een Azure tenant voor werkzaamheden kan het zijn dat je niet weet hoe je op deze PowerBI omgevingen kan komen. In de Azure Portal kan je heel makkelijk wisselen van directory naar de andere tenant en krijg je direct alles te zien met betrekking tot deze omgeving. Helaas werkt dit niet door op PowerBI en zal er op een andere manier gewisseld moeten worden. In deze korte blog laat ik je zien op welke manier je dit voor elkaar kan krijgen om toch nog te wisselen van omgeving.

Photo by Ed Hardie / Unsplash

Gast account binnen azure active directory

Dit probleem doet zich vooral voor indien je met je eigen Azure Active Directory account als gast wordt toegevoegd in bijvoorbeeld een klant omgeving. Je kan dan gewoon je eigen account gebruiken zodat je niet constant moet wisselen van credentials om werk te verrichten voor de klant. Dit heeft zo zijn voor en nadelen. Het grote voordeel is dat je niet weer een extra account moet bijhouden en je gebruikt gewoon je bestaande PowerBI Pro licentie, het nadeel is dat je account vooral gekoppeld is aan de resources van je eigen werkomgeving. Voor het beheer van resources via de Azure Portal heeft Microsoft hier al een oplossing voor gemaakt in de vorm van het wisselen van de directory.

Als je wisselt van directory zou je verwachten dat dit ook zou moeten gelden voor de PowerBI omgeving en misschien ook nog andere Microsoft Apps. Echter gaat PowerBI zelf standaard naar je hoofdaccount en heeft deze niet een soortgelijke optie zoals de Azure Portal.

De oplossing

Om de omgeving van de andere tenant te openen zal je dit moeten doen via een toevoeging op de URL welke wordt aangeroepen. Hierin kan je expliciet een ID van een tenant mee geven zodat PowerBI weet welke omgeving geopend dient te worden.

De URL ziet er als volgt uit:

💡
https://app.powerbi.com/home?ctid={{Directory ID}}

Het ID van de tenant kan worden opgezocht in de Azure Portal pagina en staat op de plek waar je ook kan wisselen van tenant in de kolom Directory ID

Directory wisselen via de Azure Portal

Vervang {{Directory ID}} door deze waarde.

Het kan natuurlijk ook zijn dat je geen toegang hebt tot de azure portal. Indien dit het geval is kan je via de domain lookup tool achterhalen wat het tenant id is: https://gettenantpartitionweb.azurewebsites.net/

Tenant lookup voor het achterhalen van de tenant id

Met deze tool kan door het invoeren van het domain gekeken worden wat de bijhorende tenant id is. Deze kan dan alsnog in de URL worden toegevoegd. Voor snelle toegang kan je hier nu een snelkoppeling van maken in je browser.

Nu ik je heb laten zien hoe je op een relatief eenvoudige manier naar verschillende PowerBI omgevingen kan connecteren ben ik benieuwd waarom jij deze oplossing nodig hebt.

Subscribe to MichaelWandzik.com

Sign up now to get access to the library of members-only issues.
Jamie Larson
Subscribe